НОВИНИ
350 хил. лв. за допълнителни ремонти в училищата в града

 

Община Ямбол инвестира в ремонтни дейности по училищата допълнителни 349 364 лв. Средствата са привлечени по проект, спечелен по Националната програма за съфинансиране от МОН на общински инвестиционни проекти, насочени към подобряване на материалната база в училищата. Проектът покрива дейности по два модула – за енергийно ефективно саниране на училищни сгради и за ремонт на спортни площадки и съоръжения. Общо осем обекта са включени по модула енергийна ефективност, в част от тях ремонтните дейностите текат, като финансирането до момента е със собствени средства на общината. Привличането на допълнително финансиране по националната програма позволи освобождаването на финансов ресурс и включването на още три обекта – окомплектоване на отоплителния котел в ОУ „Л. Каравелов” и извършване на основен ремонт на котлите в ОУ „П. Р. Славейков” и ОУ „Н. Петрини”. Като цяло, за дейности, свързани с осигуряване на енергийна ефективност в общински училища ще бъдат вложени 220 467 лв., половината от средствата са от собствения бюджет, а останалите – от централния. По модул „Спорт” за ремонтни дейности ще се вложат общо 128 897 лв., като тук са заложени също нови обекти – ремонт на физкултурния салон на ОУ „Хр. Смирненски”, както и ремонт на салона и спортната площадки на НУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Част от средствата ще бъдат използвани за оборудване на физкултурния салон на ОУ „П. Р. Славейков”, в който в момента тече ремонт след пораженията, нанесени на сградата вследствие на пожар.

Коментари
Добави Коментар

Име: 
E-mail: 
Вашият коментар: 
 
 

Ценова Листа за гр.Ямбол

Аналогова телевизия - месечна такса 15,00лв.

отстъпка от 1 лев при заплащане на месечната такса до 15-то число на месеца

 

Цифрова телевизия - месечна такса 18,00лв.

отстъпка от 2 лева при заплащане на месечната такса до 15-то число на месеца


Включване допълнителен приемник - 25,00лв.

Настройка на телевизор - 5,00лв.

Настройка на рутер - 10,00лв.

Ценова Листа за гр.Ямбол

Ограничен интернет - месечна такса - 15,00лв. до 3000Мб

отстъпка от 1,50лв. при заплащане преди датата на изтичане на месечната такса

 

Неограничен интернет - месечна такса - 19,90лв. до 64MBit/s

отстъпка от 1,50лв. при заплащане преди датата на изтичане на месечната такса


Пакетна услуга - месечна такса - 23,90лв.

цифрова телевизия и неограничен интернет


Copyright © 2008 www.dk-tv.com