НОВИНИ
Сметища край Тунджа

Замърсяването на реките с твърди отпадъци се превърна в сериозен проблем през последните две десетилетия. Днес почти няма реки без депа за битови отпадъци или незаконни сметища по бреговете. Такива сметище са се образували и по поречието на река Тунджа в близост до лица "Крайречна".При високи води реките разнасят тези отпадъци надолу по течението, а при валежи инфилтратите от сметищата влошават химическото състояние на водите. Този проблем се дължи както на ниската екологична култура на населението, така и на занижен контрол от страна на общините и РИОСВ.Водното богатство на България не е голямо. По водни ресурси на човек от населението тя се нарежда на последно място между страните на Балканският полуостров и на едно от последните места в Европа.

 

Коментари
Добави Коментар

Име: 
E-mail: 
Вашият коментар: 
 
 

Ценова Листа за гр.Ямбол

Аналогова телевизия - месечна такса 15,00лв.

отстъпка от 1 лев при заплащане на месечната такса до 15-то число на месеца

 

Цифрова телевизия - месечна такса 18,00лв.

отстъпка от 2 лева при заплащане на месечната такса до 15-то число на месеца


Включване допълнителен приемник - 25,00лв.

Настройка на телевизор - 5,00лв.

Настройка на рутер - 10,00лв.

Ценова Листа за гр.Ямбол

Ограничен интернет - месечна такса - 15,00лв. до 3000Мб

отстъпка от 1,50лв. при заплащане преди датата на изтичане на месечната такса

 

Неограничен интернет - месечна такса - 19,90лв. до 64MBit/s

отстъпка от 1,50лв. при заплащане преди датата на изтичане на месечната такса


Пакетна услуга - месечна такса - 23,90лв.

цифрова телевизия и неограничен интернет


Copyright © 2008 www.dk-tv.com