НОВИНИ
По-малко документи при регистрацията в Бюрата по труда

Регистрацията в Бюрата по труда става с по-малко документи от 2019 година. Правителството одобри промените в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта. Търсещите работа няма да представят документи за общ трудов и за осигурителен стаж. Регистрацията ще се извършва с документ за самоличност, с диплом за завършено образование и други документи за професионална квалификация. При необходимост Агенцията по заетостта ще получава информация от Националния осигурителен институт. Чрез промени ще се подобри качеството на програмите за заетост и обучение, и ще се оптимизира работата на комисиите за подбор и оценка на тези програми.

Коментари
Добави Коментар

Име: 
E-mail: 
Вашият коментар: 
 
 

Ценова Листа за гр.Ямбол

Аналогова телевизия - месечна такса 15,00лв.

отстъпка от 1 лев при заплащане на месечната такса до 15-то число на месеца

 

Цифрова телевизия - месечна такса 18,00лв.

отстъпка от 2 лева при заплащане на месечната такса до 15-то число на месеца


Включване допълнителен приемник - 25,00лв.

Настройка на телевизор - 5,00лв.

Настройка на рутер - 10,00лв.

Ценова Листа за гр.Ямбол

Ограничен интернет - месечна такса - 15,00лв. до 3000Мб

отстъпка от 1,50лв. при заплащане преди датата на изтичане на месечната такса

 

Неограничен интернет - месечна такса - 19,90лв. до 64MBit/s

отстъпка от 1,50лв. при заплащане преди датата на изтичане на месечната такса


Пакетна услуга - месечна такса - 23,90лв.

цифрова телевизия и неограничен интернет


Copyright © 2008 www.dk-tv.com