НОВИНИ
Новозагорска фирма ще прави ферма за пъстърва на Тунджа

Компания от град Нова Загора ще изгради рибовъдна ферма за отглеждане на дъгова пъстърва за консумация със средства от Оперативна програма „Рибарство". Договорът по проекта е на обща стойност 1 825 761 лв. и е по мярка 2.1. „Производствени инвестиции в аквакултурата" от Оперативната програма. Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 1 095 457 лв., съобщиха от Агенцията по рибовъдство и аквакултури Рибовъдната ферма, ще бъде разположена в землището на с. Съдийско поле по поречието на р. Тунджа в непосредствена близост до реката. С помощта на инвестицията ще бъдат изградени бетонови басейни в два комплекса - за отглеждане на пъстървов зарибителен материал и за отглеждане на дъгова пъстърва за консумация. Бенефициентът предвижда и изграждане на четири маточни басейна и санитарен басейн в оптимална близост до риболюпилния комплекс, към който ще бъдат прикрепени складови помещения, лаборатория, аптека, както и битов комплекс. За отглеждане на рибата ще бъде използвана универсална интензивна технология. Проектът трябва да бъде завършен през месец януари 2012 г., като с реализацията му ще бъдат открити 4 нови работни места.

Коментари
Добави Коментар

Име: 
E-mail: 
Вашият коментар: 
 
 

Ценова Листа за гр.Ямбол

Аналогова телевизия - месечна такса 15,00лв.

отстъпка от 1 лев при заплащане на месечната такса до 15-то число на месеца

 

Цифрова телевизия - месечна такса 18,00лв.

отстъпка от 2 лева при заплащане на месечната такса до 15-то число на месеца


Включване допълнителен приемник - 25,00лв.

Настройка на телевизор - 5,00лв.

Настройка на рутер - 10,00лв.

Ценова Листа за гр.Ямбол

Ограничен интернет - месечна такса - 15,00лв. до 3000Мб

отстъпка от 1,50лв. при заплащане преди датата на изтичане на месечната такса

 

Неограничен интернет - месечна такса - 19,90лв. до 64MBit/s

отстъпка от 1,50лв. при заплащане преди датата на изтичане на месечната такса


Пакетна услуга - месечна такса - 23,90лв.

цифрова телевизия и неограничен интернет


Copyright © 2008 www.dk-tv.com