НОВИНИ
Община Сливен ще финансира читалищата чрез Общински проектен фонд

Община Сливен ще финансира творческите изяви на читалищата чрез Общински проектен фонд „Читалища”. Подобно дофинансиране се прави за пръв път от 22 години насам. В бюджет 2019 на община Сливен са предвидени 50 хил.лв. за 55-те читалища, 16 от който са в Сливен. 20 хил.лв. са заделени за общинския проектен фонд „Читалища”. Община Сливен ще финансира творческите изяви на читалищата чрез система за допълнително стимулиране на базата на разработени и осъществени проекти. Всяко читалище ще представя проектни предложения пред комисия, назначена със заповед на кмета. 30 хиляди лева са предвидени за издръжка по материалната база на читалищата. Проектните предложения ще се подават два пъти годишно.

Коментари
Добави Коментар

Име: 
E-mail: 
Вашият коментар: 
 
 

Ценова Листа за гр.Ямбол

Аналогова телевизия - месечна такса 15,00лв.

отстъпка от 1 лев при заплащане на месечната такса до 15-то число на месеца

 

Цифрова телевизия - месечна такса 18,00лв.

отстъпка от 2 лева при заплащане на месечната такса до 15-то число на месеца


Включване допълнителен приемник - 25,00лв.

Настройка на телевизор - 5,00лв.

Настройка на рутер - 10,00лв.

Ценова Листа за гр.Ямбол

Ограничен интернет - месечна такса - 15,00лв. до 3000Мб

отстъпка от 1,50лв. при заплащане преди датата на изтичане на месечната такса

 

Неограничен интернет - месечна такса - 19,90лв. до 64MBit/s

отстъпка от 1,50лв. при заплащане преди датата на изтичане на месечната такса


Пакетна услуга - месечна такса - 23,90лв.

цифрова телевизия и неограничен интернет


Copyright © 2008 www.dk-tv.com