Технически изисквания за интерфейсите за свързване на

крайните електронни съобщителни устройства към

обществената електронна съобщителна мрежа на

Диана кабел ТВ” ООД.

Съгласно директива 1999/5/ЕС (R&TTE)


1. Въведение

Съгласно S.I. 240/2001(1) и EG 201 730-1 за Radio and Telecommunications Terminal Equipment

(R&TTE), операторите на обществени електронни осъобщителни мрежи се задължават да

публикуват точни и достатъчни техническите изисквания за интерфейсите за свързване на

устройствата към техните мрежи, преди да направят обществено достъпни предлаганите от

тях услуги. За да се изпълни това задължение, този документ съдържа необходимата

информация по специфициране на мрежовите интерфейси и наличните услуги.

2. Позоваване

(1) Directive 1999/5/EC of the European Parliament and the Council of 9th March 1999 on radio

equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their

conformity.

(3) ETSI TR 101 730 Publication of interface specification under Directive 1999/5/EC; Guidelines for

describing analogue interfaces.

(4) ETSI TR 101 730 Access and Terminals (AT); Digital access to the public telecommunications

network; publication of interface specification under Directive 1999/5/EC; Guidelines for describing

digital interfaces.

(5) ETSI EG 201 838 Electromagnetic Compatibility and Radio spectrum matters; Publication of

interface

specifications under Directive 1999/5/EC; Guidelines for describing radio access interfaces.

3. Дефиниции

Дефинициите и съкращенията в този документ са взаимствани от ETSI TS 123 002 (release

1999).

Детайлни характеристики на интерфейсите мога да бъдат открити в ETSI 123 002 (revised

1999).

4. Технически спецификации на интерфейсите за свързване на крайните

далекосъобщителни устройства < Телевизионнен приемник > към мрежата на

Диана кабел ТВ”

4.1. Коаксиален кабел RG 6/96 – 75 ома за предоставяне на телевизионен сигнал и присъединяване към IEC-интерфейс /RF телевизионна букса- мъжка /


4.1.1. Характеристики на интерфейса RG 6/96 - 75 ома

4.2. IEC-интерфейс /RF-телевизионна букса- мъжка /

- служи за присъединяване на телевизионния приемник на абоната към коаксиален кабел

RG 6/96


4.2.1. Характеристики на интерфейса

Product Description

9.5mm TV plug

Gender: Male

Application: Audio & Video
4,3 DL-STB-C1003 – интерфейс /цифров кабелен приемник/ - служи за приемане на цифрова телевизия


4,3,1Характеристики – спецификацияПоследна актуализация: 03/07/2014 11:51:03